VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD PSÍ AKADEMIE

 • Úvodní ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky a provozní řád upravují vztahy mezi trenéry a klienty
  • Trenéři:
   •  Nikola Koubková, Akátová 140, Pardubice 53301, IČ: 00995592, info@vycvikpsupardubice.cz
   • Dominika Szotáková, Škroupova 59, Chrudim 53701, IČ: 05933170,   szotakova.dominika@gmail.com
   • Jana Štěpánková Medlešice 99, 538 31, Chrudim, IČ: 05296099, noseworkpak@gmail.com
  • Trenéři nejsou plátce DPH
 • Registrace nového klienta
  • Nový klient má možnost se přihlásit odesláním přihlášky na email konkrétního trenéra, dle volných míst vypsaných na webu. Trenér po zaplacení kurzovného a souhlasu s VOP provede registraci v rezervačním systému Dogres.cz
  • První absolvovaná lekce je individuální (kromě noseworku)
  • V případě naplnění kapacity mají trenéři právo nepřijímat nové klienty
 • Rezervační systém 
  • Lekce všech trenérů jsou vypsané v online rezervačním systému Dogres
  • Přihlašování na klasické lekce se spouští vždy měsíc před danou lekcí ve 20:00
  • Datumy lekcí, na které je spuštěné přihlašování jsou platné. Datumy vypsaných lekcí, na které není ještě spuštěné přihlašování se mohou měnit
  • Trenéři nemají povinnost udržovat pravidelnost jednotlivých lekcí. Lekce mohou být vypsány v různé dny a různé časy
  • Náplň jednotlivých lekcí je popsána v rezervačním systému (pokud je podmínkou určitá dovednost psa – je to také uvedeno u konkrétní lekce)
  • Pro klienta je odhlašování/změna lekce možná nejpozději 24 hod před danou lekcí, pokud není u dané lekce v systému Dogres uvedeno jinak, poté kredity propadají
  • Přihlášení, odhlášení a změny může klient provádět pouze pomocí systému Dogres
  • Pokud klient zjistí později než 24 hod předem, že nemůžete na danou lekci dorazit je povinen tuto skutečnost oznámit trenérovi
  • Pro přihlášení na lekci musí mít klient dostatečný počet kreditů – ty se po přihlášení na lekci automaticky odečtou, pokud se z lekce odhlásí včas dle podmínek u konkrétní lekce, kredity se přičtou zpět
  • Lekce mají maximální kapacitu přihlášených, po naplnění lekce se může klient hlásit jako náhradník, pokud se místo neuvolní, náhradníkovi přijde automatický email s tím, že s lekcí může počítat – i v pozici náhradníka musí klient lekci odhlásit dle podmínek, pokud se mu už nehodí
  • Trenéři se řídí organizací školního roku – o školních prázdninách a svátcích se necvičí nebo probíhají lekce v nestandardním režimu (podrobnosti vždy u konkrétní lekce)
  • Trenér si vyhrazuje právo zrušit lekci -při zrušení lekce ze strany trenéra obdrží klient email + pokud se tréning ruší později nežli 24 hod před danou lekcí, obdrží klient i SMS a kredity za lekci se přičtou zpět
 • Místo konání lekcí
  • Místo konání lekce je vždy uvedené u konkrétní lekce
  • Pro klasické lekce jsou to tyto místa (Mapy v systému dogres):
   • Hala – Lekce proběhne v hale ve Starých Ždánicích
   • Park Vinice PCE, Park Háječek HK – Lekce proběhne venku v parku
   • Hala/ Vinice PCE, Hala/ Háječek HK – Místo konání lekce bude dle počasí upřesněno nejpozději do 12,00 cvičícího dne, pro dopolední lekce do 20,00 předchozího dne – V TOMTO PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT KLIENT DO UPŘESNĚNÍ MÍSTA PŘIPRAVEN NA OBĚ VARIANTY, A PO UPŘESNĚNÍ MÍSTA NA DANÉ MÍSTO DORAZIT – v opačném případě kredity propadají. Upřesněné místo tréninku se již nemění.
  • Místo konání všech speciálních lekcí a noseworku je vždy uvedeno u konkrétní lekce
  • Konání či zrušení lekce z důvodu nepřízně počasí je vždy na vyhodnocení trenéra – při zrušení klient obdrží SMS a email – do té doby konání lekce platí na místě uvedeném v systému a na lekci je třeba dorazit
 • Platební podmínky
  • Klienti využívají pro hlášení na lekce kreditový systém 1 Kč = 1 kredit v rezervačním systému Dogres
  • Ceny lekcí jsou uvedené u každé konkrétní lekce vypsané v rezervačním systému
  • Minimální částka nákupu kreditů pro nového klienta je 1950 Kč (cena jedné individuální lekce a devíti klasických skupinových lekcí). Pro nosework 600 Kč
  • Min. částka pro nákup kreditů u dalšího trenéra nebo opakovaný nákup je 600 Kč
  • Platnost kreditů je jeden rok od zakoupení
  • Kredity trenér připisuje ve dnech kdy má v systému vypsané klasické lekce
  • Kredity lze čerpat pouze u trenéra, u kterého byly zakoupené
  • Pokud zbývající kredity nedosahují výše pro zakoupení některé z lekcí a klient nemá zájem předplácet další, je nutné emailem kontaktovat trenéra pro vrácení přeplatku na účet
  • Pro první nákup kreditů u jiného trenéra je nutné trenéra nejdříve kontaktovat zdali má volnou kapacitu
  • Platba kreditů je možná pouze převodem na účet konkrétnímu trenérovi. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení+jméno psa
   • Nikola Koubková  2101317444/2010
   • Dominika Szotáková 115-7692230297/0100
   • Jana Štěpánková  115-4094650247/0100
 • Odstoupení od smlouvy
  • Je možné emailem konkrétnímu trenérovi u kterého byly kredity zakoupené
  • Do 14 dnů od přijetí platby na účet trenérem má klient možnost vrácení celé částky za nevyčerpané a nepropadlé kredity – částka bude zaslána na účet klienta do 3 pracovních dní konkrétního trenéra ( den kdy má v systému vypsané lekce).
  • Po 14 dnech od zakoupení jsou nevyčerpané a nepropadlé kredity vratné se stornem 50%, maximálně však do 1 roku od zakoupení, poté kredity propadají – částka bude zaslána na účet klienta do 3 pracovních dní konkrétního trenéra (den kdy má v systému vypsané lekce).
  • Kredity jsou nepřenosné na další osobu
 •  Podmínky účasti psů na lekcích 
  • Háravé feny mají zakázaný vstup na lekce
  • Nemocní psi a psi ve špatném zdravotním stavu mají vstup na lekce zakázán,v opačném případě budou z lekce vykázáni bez náhrad
  • Lekcí se mohou účastnit pouze plně vakcinovaní psi
  • Při nižší než poloviční obsazenosti lekce bude lekce zkrácena
  • Povinné pomůcky pro výcvik – krátké pevné vodítko, dlouhé pevné 10 m vodítko (stopovačka), obojek/postroj,pamlsky VYSOKÉ HODNOTY! NÉ suchary a piškoty (maso – vařené, sušené, psí salámy, salámy, párky, šunky, sýry a jiné) na malé kousky
  • Agresivní psi musí být na lekci vždy vybaveni náhubkem
  • Za škody na majetku a zdraví způsobené psem je každý majitel psa zodpovědný sám
  • Lekcí se každý účastní na vlastní nebezpečí
  • HALA – Staré Ždánice
   • Do haly vstupuje klient pouze s vyvenčeným psem! Venčení v hale zakázané! V případě znečištění vnitřních prostor haly psem, je majitel bezodkladně povinný vyčistit dané místo saponátem a vydezinfikovat octovou vodou – při opakovaném vyvenčení psa v hale bude pes s majítem z haly vykázán, Nevstupovat a nejezdit autem za pásku zákaz vstupu, Nevstupovat do haly bez vyzvání trenérem
 • Komunikace s trenéry
  • Dotazy ohledně lekcí a psů trenér řeší pouze pomocí systému, emailu a osobně pouze ve dny kdy má vypsané klasicke lekce
  • Ve dny kdy nemá trenér vypsané klasické lekce (např. svátky nebo prázdniny), trenér na i komunikaci klienta není povinen reagovat
 • GDPR 
  • Osobní údaje zpracovává systém Dogres pouze po nezbytnou dobu, viz informační e-mail: Souhlas s uchováním osobních údajů.
 • Mimosoudní řešení sporů
  • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  • Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 • Trenéři  si vyhrazují právo na změnu Obchodních podmínek. Tuto změnu oznámí klientovi sdělením na jeho e-mailovou adresu. V takovém případě má klient 14 dní právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za nevyčerpané kredity.